Press "Enter" to skip to content

Publicaties

Ritualen voor een holistisch tijdperk.

Wij zijn allemaal tijdreizigers en in ons korte leven veel bezig met dromen, behoeften en verlangens. Media hebben onze wereld verbreed met informatie die gewild of ongewild onze aandacht opeisen. De wereld direct om ons heen, in straat en buurt, kan op minder aandacht rekenen. Van belang is om mensen te ontmoeten waarmee je klik hebt. Maar hoe krijg je een klik. Waarschijnlijk bij een bijeenkomst/gathering van Tuinders. Twee download links beneden geven meer informatie hierover.

Afgelopen tijd heb ik mij beziggehouden met de vraag hoe, in deze woelige mid twintiger jaren, nieuwe ritualen er uit zouden kunnen zien. Meer inclusief denk ik. Daar bedoel ik mee dat de ceremonies, symboliek en ritualen meer kunnen overeenstemmen met het levensgevoel en opgaven van deze tijd. Dit rekeninghoudende met een betere wereld voor alle levende wezens. Het antropocentrische wereldbeeld leidde niet naar ecologisch verantwoord handelen. Net dit handelen staat centraal in het rituaal dat ik schreef voor mensen die vorm en inhoud ervan voelen resoneren.

Ik heb gekozen voor de Tuinder ritualen die universeel van opzet zijn en die mensen, waar ook op deze aardbol, kunnen aanspreken. Daarvoor heb ik twee papers gemaakt.

1- Het Sacret Garden Rituaal: Hierbij gaat het om een opening- en sluiting rituaal. Wat hier tussen in gebeurd, de invulling, is afhankelijk van wat de groep wil doen. Dat kan, in stilte, werken in de tuin zijn maar ook planten of dieren verzorgen. Wandelen, poëzie, life muziek en dans kan ook. Praten is tot het minimale beperkt, dat kan wel wachten tot na de sluiting.

2- De opzet van een Sacret Garden Tribe: Het woord tribe/stam duidt op een samenlevingsverband uit het verleden maar vergis je niet; de hedendaagse sociale bubbels lijken er erg veel op. De kern is de meerwaarde dat ieder lid van het gezelschap daadwerkelijk kan bijdragen. Niet leren staat voorop maar wel een intensivering van de beleving in omgang met de natuur in al zijn hoedanigheden..

Voor de naam Sacret Garden heb ik een Engelse naam gekozen, dit om het rituaal breder toegankelijk te maken. Binnenkort komt ook de Engelse versie uit.

Download Sacret Garden Rituaal:

Download Sacret Garden Opzet:

Enkele gedachten over Ritueel

Ritueel, hoewel cruciaal gebaseerd op menselijk handelen en ervaring, is onmogelijk voor te stellen zonder de objecten (bijv. Kostuums, instrumenten, voedsel, stenen, metalen), dieren, meteorologische en astrale verschijnselen, landschappen en rollen waaruit het bestaat. Zelfs percepties en abstracties – zoals kleuren, vormen, muziek en soorten beweging – kunnen uiteindelijk essentieel worden. Het zijn de toevallige eigenaardigheden van elk van deze items, en al hun interacties, die een bepaald ritueel ecosysteem kenmerken. Een ritueel kan bijvoorbeeld steeds noodzakelijker worden in tijden van een werkelijke of verwachte crisis, wanneer een plaag, hongersnood of droogte plaatsvindt, wanneer een meteoor door de nachtelijke hemel gaat of een eclips nadert, of wanneer de gemeenschap bereidt zich voor op een riskante onderneming (Malinowski, 1922).
Tijd en timing zijn van cruciaal belang voor ritueel, net als plaats; wanneer een ritueel nodig is, kan het nodig zijn om naar sommige plaatsen te gaan, maar niet naar andere, om het correct uit te voeren. En in de ‘ritual enaction’ (McGraw, 2011, 2015a) kunnen bepaalde gemoedstoestanden, patronen van zang en dans, aroma’s, vuur of offers en objecten nodig zijn om de gewenste veranderingen teweeg te brengen, of die veranderingen nu ervaringsgericht zijn of omgevingsfactoren, illusoir of actueel.