Press "Enter" to skip to content

Groeicentrum “Flow and Flower”

Deelnemers Rebirthing

Aan de Wilhelminasingel 52 te Maastricht was van 1980 tot ’84 het groeicentrum ‘Flow and Flower’ gevestigd. Het oude Jugendstil huis met twee voordeuren waar voorheen zwervers bivakkeerden werd de thuishaven van een kleine woongemeenschap. In een korte tijd werd de benedenverdieping opgeknapt om te dienen als ‘centrum voor persoonlijke groei’. De achterliggende veranda werd ingericht als theetuin en vegetarisch restaurant. Verder was er een ommuurde achtertuin met een open schuur. De bovenwoning was de woonruimte van de woongroep en op de zolder hadden we een prachtige meditatieruimte.  

Zolderruimte en Theetuin

In de vier jaren dat het centrum bestond wisselden de bewoners nogal in aantal en ook de activiteiten die er ontplooit werden veranderden met de bewoners. Zo hadden we; sannyasin’s, met dynamische meditatie. Rebirthing en massage bijeenkomsten. De cursus ecologisch tuinieren en intuïtief tekenen. Zo ook muziekmeditatie en kindertheater. Het secretariaat van de Europese Groenen. Summit Lighthouse bijeenkomsten. Synthese Studio met electronische muziek.. Sufi bijeenkomsten met lezing, muziek- en dansuitvoeringen, etc.

Soefi eredienst en rechts de Europese Groenen

Het was, voor zo ver ik me kan herinneren, het enige kraakpand in Maastricht dat de deuren opende voor de mensen van buiten. Onregelmatig kwam een gestencilde poster/agenda uit met het programma van het centrum. Als logo hadden we het pentagram. Op het venster aan de voorkant was deze vijfpuntige ster aangebracht. Veel mensen zullen zich toen wel afgevraagd hebben wat zich daarbinnen afspeelde. We hadden nauwelijks bekendheid. Begin jaren tachtig gingen we globaal door een economische dip. Er was veel werkeloosheid. De kraakbeweging was op zijn hoogtepunt. De punkers waren als tegenbeweging in opkomst.

Een vergadering en ontbijt in theetuin

In dat tijdsgewricht kwamen wij samen om in het centrum een symbiose te bereiken van oosterse spiritualiteit en de westerse Human Potential Movement. De uit America afkomstige beweging had zijn wortels in de transpersoonlijke psychologie met een esoterische, psychische, mystieke en spirituele benadering. Het was de aanzet tot de New Age beweging maar wel met de nadruk op een individuele ontwikkeling binnen de maatschappij.  Enkele mensen van het groeicentrum hadden in Amsterdam, bij Center, jaren lang groepstherapie gedaan, onder begeleiding van mensen, opgeleid aan het beroemde Esalen instituut. Zouden we in Maastricht hiermee voort kunnen gaan?