Press "Enter" to skip to content

Digital Art Group Maastricht

Last updated on 11 maart 2024

Het logo van de groep door André Dezelac

In 1980 werd het pand aan de Wilhelminasingel 84 in Maastricht gekraakt. Daar vormde zich een broedplaats voor de kunsten; in de eerste plaats van de elektronische muziek. De Synthese Studio onder leiding van Rene Terhorst nodigde Jos Mulders uit om, als HTS-er computerkunde, een multimedia computer te maken. Hij bouwde een open systeem dat bijzonder geschikt was voor artistiek experiment. Met deze midi besturing computer werden beeld- en geluidscomposities gemaakt op een wijze die voorheen niet mogelijk was. Wij nodigden kunstenaars en kunstliefhebbers uit om de half jaarlijkse multimedia concerten te bezoeken. Ook via krant en poster probeerden we mensen te bereiken om aan deze ‘happenings’ deel te nemen. Midden jaren tachtig werd het pand verkocht. De groep verspreidde zich maar bleef werken aan audiovisuele kunstprojecten. In 1986 kwam de tentoonstelling ‘digitale beelden’ in het Bonnefanten Museum, daar waar nu de Entre Deux gevestigd is. Dat was voor ons een hoopgevend gebeuren; zou eindelijk de digitale kunst mogen aanschuiven als een volwaardige kunstrichting? Na een rustige periode, de meesten van ons hadden jonge gezinnen, namen we begin negentiger jaren de draad weer op. Nelis Paashuis en Berto Aussems  richtten het Elektronisch Kunst Kollektief Limburg (EKKL) op. Het zou dienen als regionaal platform en aanspreekpunt voor kunstenaars die werkten met digitale media. In 1994 leidde dat tot een groepstentoonstelling “Digital Directions” in galerie Simera (het vroegere filmtheater Lumiere). Dat was het begin van het onder de publieke aandacht brengen van digitale -computer-  kunst in deze provincie. Vanaf die tijd namen we jaarlijks deel aan kunstpresentaties in de stad Maastricht. In 1999 veranderde de naam EKKL in Digital Art Group Maastricht.

Een groep van 9 regionale kunstenaars


De groep bestond uit negen mensen, mannen en vrouwen. De meesten van ons hadden al een uitgebreide CV opgebouwd. Het internet diende als wereldwijd uitstalraam voor ons audiovisueel werk. Ook voor het  onderhouden van contacten met andere kunstinitiatieven. Op web forums deelden we onze kennis en ervaring. In 2001 kwam in Kunstruimte midoK, aan de Zakstraat, een kunstfilosofie groep maandelijks bij elkaar. midoK was toendertijd een van de eerste galeries in Nederland die specifiek digitale kunst presenteerde en bemiddelde. In 2004 overleed Nelis Paashuis.
Spoedig daarna is de Digitale Art Group opgeheven.