Press "Enter" to skip to content

Groeien en bloeien

“Groeien en bloeien”, midden/eind 70er jaren

Op bovenstaande foto was ik 26 jaar oud en stond ik letterlijk, fysiek, op de top van mijn kunnen. De reisdrang begon wat af te nemen. Het was ook een spirituele zoektocht die mij gedreven had om naar Afrika, het midden- en verre Oosten te gaan. In India en Ceylon had ik menige ashram bezocht, om daar onder leiding van een guru, de weg naar ‘verlichting’ te volgen. Ik had in die tijd niet het zitvlees om oosterse mythologie te leren en ingewikkelde oefeningen te doen. Mijn focus was spiritualiteit in de wereld.
Midden zeventiger jaren lag mijn omslagpunt tussen oosterse- en westerse inzichten. De vraag die me steeds achtervolgde was; wat vindt ik echt belangrijk in dit leven? De westerse wegen naar bewustzijnsgroei begonnen me te boeien. In 1973 kwam ik in aanraking met  de Antroposofie van Rudolf Steiner. Uit zijn geesteswetenschap waren veel praktische gebieden ontstaan o.a. de Vrije School. Ik sloot mij in ’75 aan bij een initiatiefgroep. Doel; het stichten van een Vrije School in Maastricht. Het eerste peuter speelzaaltje kwam in een gekraakte school op de hoek Hondsstraat en Cortenstraat. Er werd begonnen met drie kinderen en met juffie Marij Peters en Marischa van Baren. Gezellig waren de “bestuur” bijeenkomsten in cafe “De Dikke Dragonder” in de Platielstraat. Samen met Eugene Hennekens, Huub Relouw, Ton van Keulen, Ellen Houtbeckers, Jos en Nettie Muris, Hans en Maria Bax en de juffies hielpen we de school door de eerste jaren heen. In 1976 begon ik nog met een studie theologie.
Intensieve jaren volgden, waarbij ik ook kennis maakte met de Human Potential Movement. Er volgde groepstherapie weekends in bodywork, gestalt, bio-energetica, enlightment intensive, etc. in Center aan de Kromme Waal in Amsterdam.

Workshop met Lin Stevens Amsterdam 1978


In 1977 kwam ik in contact met de Soefi Orde. Midden in de Alpen, tegenover de Mont Blanche, in de buurt van Chamonix, was in de zomer het Soefi retraitekamp gelegen. Het zicht vandaar uit is ‘mindblowing’. Enkele jaren daarna maakte ik deel uit van de camp staff. Daarbij zorgde ik voor de geluidsopnamen van Pir Vilayat Inayat Khan, de geestelijke leider. Later ging het meditatie kamp naar de Hoge Alpen in de buurt van Chateau Quiras, dit op 2000 meter hoogte. Dat was ook de plek waar ik Dymph Korse zou ontmoeten. Een prachtig toeval. Na al die jaren zijn we nog steeds gelukkig samen en vullen we o.a. deze Safarana website.

Meditatie in de Alpen 1982